Vi kan gøre det endnu bedre

@ Henning Ravn
Forside Mine synspunkter Valg kamp Kalender Skriv til mig Debat

Ny vej skal løse problemer

Viceborgmester foreslår byggeri af ny forbindelsesvej til Ribe Fritidscenter. En sådan vej vil rumme flere fordele.
Anlæg af en helt ny forbindelsesvej mellem Obbekærvej og Ribe Fritidscenter kommer nu som et konkret forslag fra viceborgmester Henning Ravn (V), Bramming.
Forslaget kommer i forbindelse med planerne om den forestående udvidelse og modernisering af Ribe Fritidscenter, der ventes færdig i 2012, samt det planlagte byggeri til Riberhus Privatskole i det område, hvor fritidscentret ligger. Henning Ravn peger på, at en sådan ny forbindelsesvej vil rumme flere fordele og løse nogle trafikproblemer.
- Med udvidelsen og moderniseringen af Ribe Fritidscenter, som er virkelig tiltrængt, vil der givet blive støre aktivitet i centret, og det vil betyde en øget trafik til og fra lokaliteterne og dermed en øget belastning af den nuværende tilkørselsvej, nemlig Simon Hansens Vej.
- Dertil kommer, at når privatskolen står færdig, vil den også skabe øget aktivitet på Simon Hansens Vej, påpeger Henning Ravn. Han peger på, at der fra Obbekærvej til Ribe Fritidscenter er en strækning på omkring 470 meter.
- Hvis vi bygger den vej, vil alle, der skal fra Nørremarken og Klostermarken til fritidscentret og skolen, være fri for at skulle ind omkring Ribe by først. Og det er en kendsgerning, at mange fra Nørremarken bruger fritidscentret og formentligt i stigende grad også skolen, når den får nye bygninger.
En ny vej vil ikke alene betyde en aflastning af Simon Hansens Vej, men det vil også betyde en aflastning af Nørremarksvej, der i området ved Rema 1000 og Netto i forvejen i perioder er stærkt belastet, siger Henning Ravn.
Han peger samtidig på, at sker der uheld på Nørremarksvejen eventuelt i baneoverskæringen, er der i øjeblikket kun en alternativ trafikforbindelse fra Nørremarken til byen, nemlig den i forvejen stærkt belastede hovedvej 11.
- Ved at bygge forbindelsesvejen fra Obbekærvej til fritidscentret, vil der blive skabt et nyt alternativ.


Henning Ravn peger på det sted i træerne i baggrunden, hvor han foreslår, den nye vej skal forbinde Obbekærvej med fritidscentret. Foto: privat.
Fakta
Nørremarksvej fra Obbekærvej til Seminarievej blev i sin tid bygget for at aflaste hovedvej 11 som forbindelsesvej fra Nørremarken til byen. Efterfølgende er Nørremarken blevet kraftigt udbygget, ligesom Klostermarken er kommet til med en planlagt udvidelse. Det har givet et kraftigt øget trafikpres
Esbjerg Kommune skal gå foran med håndhygiejnen

Viceborgmester foreslår oplysningskampagne, der skal nedsætte smittefaren. Bakkes op af formanden for Folketingets sundhedsudvalg.
Esbjerg Kommune skal være en ren kommune forstået på den måde, at der skal gøres mere ved håndhygiejnen. Ikke mindst er det vigtigt i perioder med epidemier som i disse influenza-tider.
Det fastslår viceborgmester Henning Ravn (V), der bakkes op af formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Preben Rudiengaard (V).
- Jeg ved, at der mange steder, og ikke mindst i børneinstitutioner, gøres meget for at fremme håndhygiejnen via det at lære børn og unge at vaske hænder. Men der kan fortsat gøres meget mere. Det viser alle de sundhedsrapporter og –undersøgelser, der laves. Det er dokumenteret, at der eksempelvis kan findes spor af urin masser af steder, hvor de ikke skal være, og når det er tilfældet, er der også masser af andre bakterier i omløb.
- Urin-sporene stammer givetvis fra mennesker, der har været på toilettet, og som ikke vasker hænder efterfølgende. Det betyder, at disse hænder også rummer masser af andre bakterier og derfor er en latent smittefare. Det kunne undgås ved en bedre håndhygiejne, fastslår Henning Ravn.
Derfor foreslår Henning Ravn, at der iværksættes en oplysningskampagne, hvor man dels påpeger det nødvendige i, at hænder vaskes ofte, og dels viser folk, hvordan hænder vaskes og at man specielt vasker godt bag fingerringe.
Viceborgmesteren foreslår, at kampagnen blandt andre steder kan gennemføres i folkeskoler, på gymnasier, ungdomsuddannelser, arbejdspladser og andre steder, hvor mange mennesker færdes.
- Jeg tror, at hvis man specielt kan lære børn og unge at vaske hænder tit og ordentligt, vil det hænge ved dem senere i livet.
Formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Preben Rudiengaard, (V) bakker helt op bag initiativet: - Vi ved alle, at håndhygiejnen er meget vigtig når vi taler om at mindske risikoen for spredning af bakterier og dermed smittefare. Vi ved også, at mange sjusker med den form for hygiejne, og kunne Esbjerg blive en foregangskommune på dette område, kunne det måske brede sig til andre kommuner, siger Preben Rudiengaard.
Henning Ravn til højre og Preben Rudiengaard drøfter hygiejne ved håndvasken.